dňa 29.8.2022 sa v Ružomberku uskutoční školenie rozhodcov licencií A, B, C a D. Bližšie informácie sú v prílohe. 

Upozorňujeme kluby, že družstvá, ktoré štartujú v 6.lige a vyššie, musia mať rozhodcu s licenciou minimálne C, v opačnom prípade sú voči klubu vyvodené finančné sankcie. Skontrolujte preto u svojich rozhodcov platnosť existujúcich licencií a v prípade, že ich platnosť skončila, využite túto možnosť na predĺženie ich licencií.

 Skolenie rozhodcov