SSTZ na svojej webovej stránke zverejnil Usmernenie, kde sú uvedené opatrenia, ktoré je nutné dodržiavať pri organizovaní zápasov aj tréningov. Žiadame všetky kluby a oddiely, aby sa uvedeným Usmernením riadili a dôsledne ho uplatňovali. Zníži sa tým možnosť šírenia nákazy koronavírusu COVID-19 na stolnotenisových podujatiach, čo má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na to, aké opatrenia prijme vláda SR do budúcnosti.

Usmernenie