Rozhodnutie VV OSTZ
VV OSTZ sa na svojom zasadnutí dňa 12.8.2021 zaoberal situáciou v stolnotenisových súťažiach, ktoré riadi buď samostatne (6.-8.liga), alebo spolu s partnerským OSTZ Ružomberok (5.liga).
Na základe rozhodnutí orgánov SSTZ a KSTZ a po dohode s OSTZ Ružomberok rozhodol VV v súlade so základnými predpismi nasledovne:
1. všetky stolnotenisové súťaže sezóny 2020/21 od 5.ligy po 8.ligu sa anulujú,
2. všetky družstvá, ktoré v nich v minulej sezóne účinkovali, majú právo štartu v nich aj v nasledujúcej sezóne 2021/22,
3. štartovné pre nasledujúcu sezónu bude odpustené všetkým družstvám, ktoré boli do súťaží v minulej sezóne prihlásené. Štartovné zaplatia len novo prihlásené družstvá. Za neprihlásené družstvá sa už vybrané poplatky nevracajú,
4. pri hosťovaní do rovnakého klubu, ako v minulej sezóne, o ktorom rozhoduje OSTZ, bude poplatok odpustený,
5. pre tvorbu súpisiek na novú sezónu 2021/22 zostáva v platnosti posledný schválený rebríček KSZT resp. OSTZ z roku 2020.
 
Zároveň sa VV zaoberal aj prípravou nastávajúcej sezóny 2021/22. Viac informácií k tejto téme bude v samostatnom článku, ktorý bude čoskoro umiestnený na tejto stránke.