Situácia s pandémiou COVID-19 má zhoršujúci sa trend a už od pondelka 1.11. je okres Ružomberok zaradený do čiernej farby. S tým prichádzajú na rad rôzne obmedzenia, ktoré sa týkajú aj športových podujatí. 5.ligu hrajú družstvá z dvoch okresov a záujmom obidvoch OSTZ je súťaž odohrať pokiaľ možno čo najplynulejšie aj s prípadným rizikom odloženia niektorých zápasov. Preto sa obidva OSTZ dohodli na tom, ako postupovať v prípade, že jeden z okresov je podľa COVID automatu v čiernej farbe. Priebeh súťaže bude nasledovný: 

1. družstvá, ktoré hrajú svoje domáce zápasy v okrese s inou ako čiernou farbou, odohrajú svoje domáce zápasy podľa vyžrebovania

2. ak majú hrať zápas družstvá z rôznych okresov a len domáce družstvo je z okresu s čiernou farbou, zápas sa odohrá u súpera; hrací deň a čas bude podľa zvyklostí družstva, u ktorého sa bude hrať

3. ak hrajú zápas dve družstvá z okresu s čiernou farbou, majú dve možnosti:

a) domáce družstvo zabezpečí hraciu miestnosť v okrese s inou, ako čiernou farbou  

b) družstvá môžu odohrať zápas podľa vyžrebovania, ak sú všetci hráči, ktorí nastúpia na zápas (domáci aj hostia), kompletne zaočkovaní 

Ak sa im nedá využiť ani jedna z uvedených možností, zápas bude odložený. Žiadosť o odloženie zápasu musí podať zástupca domáceho klubu predsedovi ŠTK p.Jánovi Tomanovi.

Rovnakú podmienku o kompletnej zaočkovanosti zúčastnených hráčov môžu využiť aj kluby, uvedené v bode č.2. Vtedy je potrebné o tejto skutočnosti informovať predsedu ŠTK p.Jána Tomana. Inak bude na webovej stránke OSTZ LM aj na PINCI uvedená zmena miesta stretnutia.

Veríme, že prijaté opatrenia sú na prospech nás všetkých, ktorí máme záujem odohrať túto sezónu tak, aby mohla byť pokiaľ možno kompletná a vyhlásená za regulárne ukončenú.

Branislav Oravec
predseda OSTZ