Z dôvodu zmeny požiadavky jedného z klubov bolo upravené vyžrebovanie 6. a 7.ligy. V 6.lige sa to týka družstiev Bobrovec a Nižná Boca, v 7.lige družstiev Bobrovec, Nižná Boca, Pavlova Ves a Smrečany-Žiar. Chcem preto požiadať vedúcich všetkých družstiev v týchto súťažiach, aby si ešte raz skontrolovali aktuálne vyžrebovanie, aby nedošlo k prípadným nedorozumeniam. Ďakujem

 
Branislav Oravec
predseda OSTZ