dávame do pozornosti všetkým klubom, že 1.apríla 2022 skončí platnosť certifikátu ITTF pre loptičky Xushaofa. Prebiehajúcu sezónu s nimi samozrejme ešte môžeme dohrať, ale v novej sezóne 2022/23 už tieto loptičky nebudú môcť byť používané v majstrovských zápasoch. Ak ich ešte niektoré kluby používajú, je potrebné prejsť na inú značku, schválenú ITTF. Aktuálny zoznam loptičiek, schválených ITTF, aj s prípadnou dobou platnosti certifikátu, nájdete na tomto linku:

https://equipments.ittf.com/#/equipments/balls

5.liga

Východná B - Jamník A sobota 8.10.2022 o 17:00h pondelok 3.10.2022 o 18.00 vo Východnej

 

Inštruktážne video zo školenia rozhodcov -

5.liga

Jamník A - Likavka A sobota 1.10.2022 o 17:00h štvrtok 29.9.2022 o 18:00h

 

7.liga

.Podtúreň B - Vlachy A sobota 1.10.2021 o 17:00h štvrtok 29.9.2022 o 18:00h

 

 

Aktuálna (platná) súpiska je vždy uverejnená na stránkach PINEC INFO

Vedúci mužstiev sú povinní si súpisku skontrolovať a pri prípadných nezrovnalostiach kontaktovať ŠTK OSTZ a žiadať nápravu (stačí emailom).

 

predseda ŠTK OSTZLM

Ján Kamien st.

Ak hrajú dve družstvá svoje zápasy v rovnakom čase na rovnakom mieste (domáci ale aj hostia), môže dôjsť k situácii, že chcú vystriedať hráča v jednom družstve (napr. B) a ním zase vystriedať hráča v druhom družstve (napr. A). Takýto postup je možný, ak sú splnené nasledovné podmienky: 

  1. hráč z družstva B je aj na súpiske družstva A  
  2. hráč v zápase družstva B je vystriedaný ako prvý
  3. následne on vystrieda iného hráča v zápase družstva A
  4. jeho prvý zápas, ktorý mal ako striedajúci hráč v družstve A odohrať, nie je týmto striedaním nijakým spôsobom obmedzovaný (nečaká sa s ním až na vystriedanie)

 

Takýto postup sa nepovažuje ako hra za dve družstvá v rovnakom čase a teda nie je v rozpore s čl.4.3.7.1.9 Súťažného poriadku.

Usmernenie ŠTK:

Predohrávku po dohode so súperom nahlasuje domáce družstvo emailom na adresu ŠTK a ako ďalšieho príjemcu napíše súpera. V prípade zmeny hracej miestnosti to tiež musí oznámiť ŠTK a súperovi. Ak sa dohodnú na odohraní stretnutia v herni súpera, vždy je domácim družstvom družstvo uvedené v rozpise ako prvé. V prípade, že v odvetnom stretnutí neodohrá domáce družstvo stretnutie v svojej hracej miestnosti, ale v hracej miestnosti hostí musí túto skutočnosť nahlásiť ŠTK znovu domáce družstvo uvedené v rozpise ako prvé minimálne 1 deň pred konaním stretnutia.
Vzhľadom na to bude z oznamov o predohrávkach odstránená časť oznamu, ktorá sa netýka príslušného kola a prípadnú zmenu hracej miestnosti bude ŠTK akceptovať až keď ju nahlási domáce družstvo pre to kolo, ktorého sa táto zmena týka.

Predseda ŠTK OSTZ Ján Kamien