5.liga

Biely Potok A - priamy postup

ŠK-ST Liptovský Mikuláš - baráž

 

6.liga

Dúbrava B - priamy postup

Bobrovec B - baráž

 

7. liga

Nižná Boca B NIE

Liptovský Peter A NIE

Smrečany Žiar A NIE

Kvačany A - priamy postup

 

8.liga

ŠK-ST Liptovský Mikuláš - priamy postup

Pavlova Ves A  - baráž

 

PROPOZÍCIE

Podľa Súťažného poriadku SSTZ a Rozpisu súťaží musia družstvá, ktoré skončili na 1., 2. a 3.mieste potvrdiť, či si uplatnia svoje právo na postup resp. účasť v baráži o postup do vyššej súťažnej triedy. Družstvo na 1.mieste tak musí urobiť do 8 dní, družstvo na 2.mieste do 10 dní a družstvo na 3.mieste do 12 dní. V prípade, že tak oddiel-klub neurobí, družstvo sa bude počítať ako postupujúce do vyššej súťažnej triedy a nebude mať v nasledujúcom ročníku právo účasti v pôvodnej súťažnej triede.
Baráže sa zúčastní najnižšie umiestnené družstvo z vyššej súťažnej triedy, ktoré nevypadáva priamo, a družstvá z druhých miest rovnocenných nižších súťažných tried (baráž o 4. a 5.ligu) resp. družstvo z druhého miesta nižšej súťažnej triedy (baráž o 6. a 7.ligu). Ak druhé družstvo nemá o baráž záujem, prechádza toto právo na tretie družstvo. Ak ani toto družstvo nemá o baráž záujem, nezúčastní sa ho žiadne družstvo z príslušnej súťažnej triedy.

Baráž o postup do 4.ligy riadi KSTZ Žilina a jej pravidlá sú zverejnené v Rozpise KSTZ na webovej stránke; na nej bude zverejnený aj termín baráže.


Podľa dohody oddielov-klubov, ktoré sú účastníkmi 6.ligy v okrese L.Mikuláš aj Ružomberok, bude baráž o postup do 5.ligy prebiehať v dvoch stupňoch:
1.stupeň) zápasy doma – vonku medzi účastníkmi baráže zo 6.líg, prvý zápas na pôde družstva, ktoré v dlhodobej súťaži získalo vyšší počet bodov
Termíny: 1.zápas 14.4.2024 o 18:00hod, 2.zápas 27.4.2024 o 18:00hod
2.stupeň) zápas na pôde družstva, ktoré ide do baráže z vyššej súťažnej triedy
Termín bude nadväzovať na baráž o 4.ligu

Baráž o 6. a 7.ligu sa bude hrať na jeden zápas, ktorý sa uskutoční na pôde družstva, ktoré ide do baráže z vyššej súťažnej triedy
Víťazi barážových zápasov majú v novom ročníku 2024/25 právo účasti vo vyššej súťažnej triede.

Dôležité upozornenie:
V prípade, že z vyššej súťažnej triedy budú zostupovať priamo až 4 družstvá, barážové stretnutie sa neuskutoční.

Úprava Rozpisu pre 6.-8.ligu

Pre okresné súťaže, riadené OSTZ L.Mikuláš (7. a 8.ligu), rozhodla ŠTK o úprave Rozpisu a to v písmene B), bod 19 nasledovne:
Ak žiadne z družstiev na 1., 2. a 3.mieste nebude chcieť postúpiť do vyššej súťažnej triedy, ponúkne sa možnosť postupu ďalším družstvám v poradí, ako sa umiestnili v dlhodobej súťaži okrem posledného družstva, ktoré musí zostúpiť do nižšej súťažnej triedy. V takomto prípade sa už barážové stretnutie o postup do vyššej súťažnej triedy neuskutoční. Termíny na odmietnutie postupu pre družstvá na 1., 2. a 3.mieste zostávajú v platnosti.

Dňa 30.3.2024 (Veľkonočná sobota) organizuje Solnotenisový oddiel Iľanovo v kultúrnom dome

24. ročník Veľkonočného turnaja štvorhier v stolnom tenise

- propozície turnaja

V nedeľu 18. februára 2024 v telocvični ZŠ vo Východnej sa uskutočnili

 

Majstrovstvá okresu Liptovský Mikuláš

v stolnom tenise pre rok 2024.

 

- propozície

 

DVOJHRY:

Majstrom okresu Liptovský Mikuláš v stolnom tenise pre rok 2024 sa stal Filip KOLLÁRIK z VITALITu Liptovský Hrádok

2. miesto obsadil Peter STANO - VITALIT Liptovský Hrádok

3. miesto obsadili:

Filip MARTIAK a Milan JURKOVIČ - obaja VITALIT Liptovský Hrádok

Dvojhry

 

ŠTVORHRY:

Majstrami okresu Liptovský Mikuláš v stolnom tenise pre rok 2024 sa stali Filip KOLLÁRIK a Milan JURKOVIČ z VITALITu Liptovský Hrádok

2. miesto obsadili Peter STANO a Marián PROCHÁZKA - VITALIT Liptovský Hrádok

3. miesto obsadili Marek FARBÁK a Miroslav VOLAJ - TJ Družstevník Východná

Štvorhry

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DVOJHRY:

skupiny

pavúk

výsledky zápasov pavúka

 

ŠTVORHRY:

Pavúk víťazov

Pavúk s jednou prehrou

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTKY

Z dôvodu zásahu vyššej moci rozhodol VV OSTZ  o udelení výnimky pre klub OŠK Jamník. Pre celý zvyšok sezóny 2023/24 schválil ako hraciu miestnosť tohto klubu Kultúrny dom v Jamníku. Táto zmena je zvýraznená aj na stránke www.stolnytenis.info v podobe poznámky pri domácich stretnutiach.

stolnytenis.info pribudla nová funkcia: Elektronické potvrdenie zápisu

 

NÁVOD

Dokumenty pre novú sezónu:

Rozpis pre 5. ligu

Rozpis pre nižšie súťaže

Prihláška do súťaže

Súpiska

 

V prílohe je zverejnený Rebríček Liptova pre hráčov od 5.ligy po 8.ligu okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. V rebríčku sú zaradení len tí hráči, ktorí odohrali minimálne 40% zápasov v jednej súťažnej triede. Z rebríčka sú zároveň vyradení tí hráči, ktorí síce splnili uvedenú podmienku, ale boli zaradení do krajského rebríčka. Ten má prioritu pred oblastným rebríčkom. Pri zostavovaní súpisiek sa treba riadiť uvedenými rebríčkami.
Upozorňujeme oddiely-kluby, že ak chcú zaradiť na súpisku hráča, ktorý nie je v rebríčku, musia najneskôr do 30.8.2023 požiadať ŠTK o priradenie neklasifikovaného poradia. Pri hráčoch, ktorí hrávali v posledných 3 sezónach, ale neodohrali požadovaný počet zápasov, sa neklasifikované poradie určí podľa ich výkonnosti. Pri nových hráčoch alebo pri hráčoch, ktorí posledné 3 sezóny nehrávali, im bude pridelené neklasifikované poradie za posledným hráčom v rebríčku.

REBRÍČEK OBLASŤ LIPTOV 1.7.2023

xlsx

 

Pomôcka na súpisky