Po dlhých rokoch sme konečne aj v našom okrese usporiadali dlhodobú súťaž družstiev v kategórii starších žiakov. A to paradoxne v období, ktoré z dôvodu pandémie COVID-19 športovým podujatiam moc neprialo. Napriek tomu sa do súťaže prihlásili 3 kluby z Dúbravy, Ľubele a Partizánskej Ľupče, každé s dvomi družstvami. Keďže z dôvodu protipandemických opatrení sa súťaž začala až na začiatku marca, bol zvolený hrací systém, v ktorom sa stretlo každé družstvo s každým len 1x. Pre túto súťažnú triedu bol zvolený model dvojčlenných družstiev, kde sa v zápase postupne odohrajú dve dvojhry, štvorhra a opäť dve dvojhry. Súťaž sa hrala turnajovým spôsobom, keď každý z prihlásených klubov usporiadal jeden turnaj.

Po odohratí posledných zápasov sa vykryštalizovala konečná podoba tabuľky, v ktorej sa jednotlivé družstvá umiestnili podľa dosiahnutých výsledkov. Zaujímavý je fakt, že o poradí na 1. a 2.mieste resp. 3. a 4.mieste musel dokonca rozhodnúť vzájomný zápas. Poradie na medailových pozíciách bolo nasledovné: 

1.miesto Dúbrava X

2.miesto Partizánska Ľupča Y

3.miesto Ľubeľa Y

Členovia týchto družstiev si po skončení posledného turnaja prevzali medaily, ktoré im budú pripomínať úspech ich družstva v tohtoročnej súťaži.